Viatges i colònies << Tornar
Informacions sobre les colònies i viatges  de final de curs  22-23

- 1r d'ESO 

 2n d'ESO  Pendent d'actualitzar.

- Viatge de 4t d'ESO Pendent d'actualitzar..  

- Viatge de 1r de batxillerat. Pendent d'actualitzar.    Cal lliurar a les tutores la següent documentació.


Documentació que cal lliurar al centre 

Declaració responsable: 1r ESO. Cal lliurar aquest document degudament signat en la data acordada a la reunió de famílies.
Al·lèrgies alimentàries i/o aspectes mèdics rellevants. 1r ESO
Fotocòpia de la targeta sanitària.
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat