Sol·licitud del títol de batxillerat << Tornar
Informació sobre expedició dels títols de Batxillerat 

Per tal de sol·licitar el vostre títol de batxillerat, s’haurà de lliurar a la Secretaria del centre la següent documentació:
  • Fotocòpia del vostre DNI
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.
  • Notes de 2n de batxillerat
  • Document de sol·licitud del títol, degudament omplert.
  • Imprès de pagament de la taxa corresponent  i resguard acreditatiu del pagament (cal demanar-ho a secretaria). Consulteu bonificacions i exempcions. 
A la secretaria us faran el lliurament d’un resguard conforme heu demanat el títol. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol oficial i s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al centre. Quan el títol arribi al centre us serà tramesa una comunicació perquè el vingueu a buscar. 

Per evitar aglomeracions de gent a secretaria es demana que feu la sol·licitud un cop acabat el termini de matriculació de batxillerat, millor a partir de la segona setmana de juliol.
 

Us recordem que us poden demanar una còpia del resguard del títol al formalitzar la matrícula dels estudis posteriors (universitaris o cicles formatius de grau superior)
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat