Simultaneïtat d' estudis i convalidació << Tornar
L'alumnat que cursi estudis de dansa, esport, música o llengües estrangeres, i compleixi els requisits que marca el Departament d'Educació, podrà convalidar-se alguna matèria. 
Per poder sol·licitar la convalidació cal mirar el quadre corresponent i, en funció dels requisits que es compleixen, presentar la documentació que correspon al vostre cas.                                                                                                         
 
Dansa          Música             Esports       Llengües Estrangeres
ESO Música. ESO Esports.ESO
Instància
 
BAT   Esports. BAT LLengües-BAT

 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat