PAP << Tornar
Les PAP són les proves d'aptitud personal per a l'accés als graus en Educació Infatil i en Educació Primària. 
Trobareu més informació a la pàgina web del Departament

DATES PAP PER ACCEDIR ALS GRAUS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 2023
  • Matrícula convocatòria ordinària: del divendres 17 de febrer al dimecres 1 de març*. Pàgina web.
     
  • Dia de la prova convocatòria ordinària: dissabte 15 d'abril a 5 seus: Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona; l’alumnat pot escollir la seu independentment de la universitat on vulgui estudiar el grau.
     
  • Matrícula convocatòria extraordinària: del dilluns 12 al dimarts 20 de juny*
     
  • Dia de la prova convocatòria extraordinària: dimecres 19 de juliol*
Com anys anteriors, l’alumnat que ha sol·licitat una beca per aquest curs, si en el moment de la matrícula de la convocatòria ordinària de PAP no disposa de la resolució definitiva, haurà d’incorporar telemàticament, a l’apartat “Altres dades” del portal d’accés a la universitat, la documentació provisional de concessió de la beca o bé, el resguard de sol·licitud de la beca. Amb aquesta documentació provisional, l’estat de la seva matrícula es modificarà a “Matrícula no vàlida: Taxa gratuïta però manca lliurar documentació”. No veurà la matrícula vàlida definitiva però podrà examinar-se de la PAP de manera condicional.
Així mateix, l’alumnat que disposi d’un títol de família nombrosa o monoparental de categoria especial caducat i hagi sol·licitat la renovació, pot incorporar la sol·licitud de renovació.
 
Una vegada aquest alumnat disposi de la documentació definitiva (la credencial de beca per al curs 2022-2023 o el títol de família nombrosa/monoparental renovat), l’haurà d’incorporar al portal d’accés a la universitat per tal de confirmar la seva bonificació de taxes. En cas de no disposar d’aquesta documentació com a molt tard el 5 de maig, haurà de formalitzar el pagament de la matrícula de la PAP per a l’admissió als graus en Educació Infantil i en Educació Primària.
 
Als alumnes en aquesta situació, se’ls hi enviarà un missatge de correu electrònic amb tota aquesta informació i el procediment a seguir.
 
D’altra banda, us recordem que cada alumne/a podrà consultar el lloc de la prova i l’aula assignada al portal d’accés a la universitat, a partir del 12 d’abril per a la convocatòria ordinària i a partir del 14 de juliol per a la convocatòria extraordinària.
 
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat