Optatives ESO. Curs 2022_23 << Tornar
En aquests dossiers trobareu una breu explicació del que es farà en aquestes optatives.

1r ESO 
2n ESO
3r ESO 

Procediment per fer la sol·licitud.

1r d'ESO- Fer el lliurament a consergeria  del Full de sol·licitud, degudament omplert, o bé enviar per correu a coordpedag@idc.cat posant a l'assumpte " Optatives 1r ". Abans del dia 1 de juliol
2n-3r ESO. Contestant el formulari del curs corresponent.

Formularis (recordeu que per omplir el formulari s'ha de fer des del compte drive de l'alumne, no de la família. S'ha de fer abans del dia 1 de juliol). Les famílies noves han de demanar el correu idc per poder accedir al formulari.   
                    2n ESO

                    3r ESO 

Les optatives de 4t estan adjudicades, si no us ha arribat l'adjudicació parleu amb el tutor/a. 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat