Mesures per a l'atenció educativa << Tornar
Les mesures i suports previstes per a l'atenció educativa de l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu inclou mesures universals, intensives i addicionals tal com com consta en el nostre Projecte Educatiu de Centre. En aquest marc disposem d'una SIEI (suport intensiu d'escolarització inclusiva). 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat