Matrícula 2n - 4t ESO << Tornar
Per a l'alumnat que entra nou al centre a 2n, 3r o 4t de la ESO.

Del 21 al 29 de juny de 2022 heu de fer la matrícula de la ESO. 

Fomat: presencial o telemàtic ( enviar la documentació al correu matricula@idc.cat )

Documentació necessària per fer la matrícula

- Full de matrícula
   2n ESO
   3r ESO
   4t ESO

- Carta a les famílies.  Convocatòria de reunió (per a totes les famílies, no només les noves).
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Full de compromís

- Autoritzacions
  1r i 2n ESO
  3r i 4t ESO
  
- Informacions d'iddink (Venta de llibres).

- Pagaments
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat