Informacions pràctiques de la pàgina web (contactes) << Tornar
Informacions pràctiques

A l'apartat El nostre institut / Organització trobareu informació sobre
 - el Organigrama de centre.
Consell Escolar
Equip directiu
Coordinacions de nivell i Tècniques
Caps de departaments 
- Departaments pedagògics. Aquests càrrecs poden variar d'un any per un altra i s'aniran actualitzant a la pàgina web.
-  El nostre projecte Educatiu (des de l'apartat El nostre institut podeu accedir a tots els subapartats).
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat