ESO << Tornar
Calendari d’avaluacions ESO
 
1ª avaluació
 
2ª avaluació
 
3ª avaluació i avaluació final
 
Del 7 de setembre al 7 de desembre
 
 
Del 12 de desembre al 17 de març
 
Del 20 de març al 20 de juny

Lliurament d’informació i dels butlletins de notes a les famílies
  Notes
Preavaluació
 
Informe  Notes
1a Avaluació
 
Informe Notes
2a Avaluació
 
Informe Notes
3a Avaluació
Informe Notes finals Informe Notes Extraordinàries
ESO 28 d’octubre 21 de desembre 31 de març 17 de juny 27 juny 27 de juny

Les notes de pre-avaluació són  lliurades  pel  tutor/a de grup directament a alumne/a (cal tornar-les signades  pel  pare/mare al tutor/a de grup). Són notes orientatives.
 
La resta de notes trimestrals es podran descarregar des de l’aplicació i-educa , però el dia del lliurament es farà entrevista amb el tutor personal, en horari matí.  
El tutor personal farà també el lliurament de les notes finals i extraordinàries ( que no es poden descarregar perquè el programa del Departament d’Educació no ho permet).
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat