Departaments didàctics << Tornar
Caps dels departaments didàctics:
 
Departaments Reponsable Contacte
   Català  Inés Valls ivallscr@idc.cat
   Castellà Lídia Sánchez lidia@idc.cat
   Llengües estrangeres Teresa Solà teresa.sola@idc.cat
   Matemàtiques Roser Garcia rgarc253@idc.cat
   Biologia i geologia Júlia Prat julia@idc.cat
   Física i química  Anna Grancelli agra008@idc.cat
   Tecnologia Daniel Carbonell daniel.carbonell@idc.cat
   Ciències Socials Sandra Martínez sandra.martinez@idc.cat
   Orientació Educativa  Iolanda Palau ipal028@idc.cat
   Expressió  Josep Iglesias josep.iglesias@idc.cat


 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat