Consell escolar << Tornar
El Consell escolar té la següent compoició:
 
Membres Sector
Julio Martínez President
Elena Romero Cap d’estudis
Eduard Gómez Secretari
Laura Ruíz Ajuntament
Anna Grancelli Professorat
Xavier Delgado Professorat
Oriol Font Professorat
Javi Rodríguez Professorat
Núria Montés Professorat
Bernat Fernández Professorat
Jordi Surroca Professorat
  AMPA
Toni Reniu Mares i pares
Francisco Manuel Mesa Mares i pares
Albert Canal Mares i pares
Luna Duarte Alumnat
Joan Jubany Alumnat
Guillem Parejo Alumnat
  Alumnat
Jordi Fàbregas PAS
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat