Ciències socials << Tornar
PRIMER D’ESO

La sortida al Parc Neolític de la Draga posa en contacte a l’alumnat de 1r d’ESO amb el patrimoni històric i natural de la comarca del Pla de l’Estany. Els alumnes s’endinsen en la prehistòria tot passejant pel poblat de la Draga, on descobreixen qui hi va viure i com era la vida quotidiana d’aquesta època. Els alumnes entren dins les tres cabanes reconstruïdes i decorades amb diversos objectes prehistòrics. Posteriorment, practiquen diferents tècniques prehistòriques d’encesa de foc. Per acabar, cada alumne procedeix a desenvolupar un taller on es construeixen la seva pròpia eina prehistòrica.
Aquesta activitat està relacionada amb el projecte desenvolupat a classe sobre el Neolític. El projecte parteix d’una notícia sobre un arc trobat a la Draga i servirà d’introducció i eix per plantejar alguns interrogants sobre la prehistòria. Per trobar respostes es consulten textos d’especialistes i, sobretot, es reflexiona, es parla amb els companys/es i el professorat i, si és possible s’arriba a conclusions pròpies.

SEGON D’ESO

Pel que fa a les activitats externes realitzades a segon d’ESO, cal remarcar la sortida que des del departament de Ciències Socials es realitza a Cardona. És una activitat directament relacionada amb el projecte desenvolupat a l’aula en relació a l’Edat mitjana als comtats catalans, tant pel que fa al traçat urbanístic d’una ciutat medieval com en relació a la dinàmica del territori fronterer que delimitava la Catalunya Vella i la Catalunya Nova. En aquest sentit, passejar pels carrers i places del centre històric o endinsar-se a l’interior de la imponent fortalesa – palau del Castell de Cardona són experiències enriquidores i difícils d’oblidar.
 La visita didàctica consisteix en realitzar un itinerari guiat pel conjunt monumental del Castell de Cardona. Permet entendre i interpretar el monument en el seu conjunt, els seus orígens i el perquè de l’establiment d’una fortalesa dalt del turó, la importància del recurs de la sal i el benefici econòmic generat al llarg del temps, el llinatge dels Cardona, els rics senyors de la sal, el palau residència de la família nobiliària i la comunitat religiosa amb la que compartien l’espai. Tanmateix permet conèixer la transformació de vell castell medieval a fortalesa moderna, els sistemes defensius, l’enginyeria i arquitectura i el paper clau de Cardona en el decurs de la Guerra de Successió a Catalunya. Cardona, fou el darrer baluard dels drets històrics del país, l’ última plaça que resistí i que mai va ser conquerida.
Quant al descobriment per part dels alumnes de la vall salina, amb l’excepcional Muntanya de Sal, és per sí mateix una experiència inoblidable, i més encara si la visita incideix en la importància que l’activitat extractiva de la vall de Cardona ha tingut d’ençà el Neolític, cosa que permet establir un vincle entre el període estudiat a segon amb el que es va treballar durant el curs anterior.

TERCER D’ESO
 
Tercer porta a terme una sortida al  Port de Barcelona, que està molt lligada a la Geografia treballada durant el curs. Pel que fa a l’activitat del Museu Marítim, serveix com a introducció a la part d’Història que es treballa en aquest nivell.
 
Quan la gent sent la paraula «port» no és conscient de la importància del transport marítim en el seu dia a dia. En aquesta experiència, els alumnes es posen en contacte amb un món desconegut i que, en realitat, és una part més de Barcelona.
La història del Port de Barcelona està molt lligada a la història de la ciutat i la seva economia. La importància del port ve donada per la capacitat del trànsit de vaixells i dins del port s’hi troben ubicats molts dels diferents sectors econòmics treballats a la Geografia d’aquest nivell.


EL MAR, CAMÍ DELS DESCOBRIDORS (MUSEU MARÍTIM)
 
El mar, camí de descobridors, és una activitat que es duu a terme al planetari del museu, on s’hi projecten imatges de representacions de la Terra. En ser un espai immersiu, permet que la projecció es faci en 360º, amb els usuaris al mig, la qual cosa permet la interactivitat amb els i les alumnes. L’activitat planteja quina era la situació a Europa occidental abans de l’època dels descobriments i com, a partir dels diferents viatges que van fer els descobridors, aquesta imatge medieval es va anar ampliant i modificant. Les causes per fer els viatges, els mitjans per fer-ho, no només els vaixells, sinó també els instruments de navegació, el coneixement adquirit d’un viatge cap al següent, els esforços que van haver de fer els navegants i cartògrafs, van fer que, amb el pas del temps, s’anés coneixent cada vegada millor el món en el que vivien, fins arribar a la imatge actual del planeta.

QUART D’ESO
 
Pel que fa a les activitats realitzades a quart pel departament de Ciències Socials, cal destacar la sortida realitzada a Barcelona, amb la finalitat de conèixer espais relacionats amb la Guerra Civil. L’objectiu d’aquesta sortida és conèixer l’efecte dels bombardeigs de l’aviació feixista sobre Barcelona. Aquesta sortida inclou la visita del refugi de la Plaça del Diamant al barri de Gràcia, on la població anava en sentir les alarmes que advertien d’un bombardeig. També es visita la plaça de Sant Felip Neri, on encara son clarament visibles els vestigis de la metralla damunt algunes de les parets, com a conseqüència d’un bombardeig efectuat per l’aviació feixista el gener de 1938, provocant  42 víctimes mortals, la majoria nens. Finalment, es visita l’indret on, el 17 de març de 1938, va caure l’anomenada bomba del Coliseum (a la cruïlla del carrer Balmes amb Gran Via). Aquesta bomba va impactar sobre un camió carregat d’explosius, provocant una terrible deflagració, que se sentí per tot Barcelona.


BATXILLERAT
 
Quant a les activitats relatives a batxillerat, cal destacar les sortides que es fan tant a la ciutat de Roma com la sortida realitzada al MNAC. La primera de les sortides es fa amb pernoctació inclosa, i permet conèixer els tresors que esguarda la ciutat eterna (Colosseu, Panteó, Museus Vaticans…). Aquesta sortida va adreçada amb preferència als alumnes d’Història de l’Art, tot i que també és oberta a aquells alumnes de 2n de batxillerat als quals els pugui interessar. Quant a la sortida al MNAC, inclou la visita d’aquest museu (on hi ha diverses obres d’art que son a la llista d’obres que entren a selectivitat), així com també la visita al Pavelló Alemany, que també pertany al temari de selectivitat.
 

  
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat