Ciències experimentals << Tornar
Els Departaments de Ciències Experimentals (Biologia i geologia i Física i química) hem iniciat aquest curs un projecte pedagògic vinculat a Science Bits i al model d'aprenentatge de les 5E. En què consisteix el MODEL D’ENSENYAMENT 5E?
 
El model d’ensenyament 5E està basat en els fonaments teòrics del constructivisme, gaudeix d’un creixent suport científic que en corrobora l’efectivitat i ha tingut un impacte molt significatiu en l’ensenyament de la ciència en els últims 30 anys.
El model d’ensenyament que empra Science Bits es diu 5E perquè consta de 5 fases el nom de les quals, en anglès, comença per la lletra E: Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate. Les cinc fases del Model 5E estan dissenyades per facilitar el procés del canvi conceptual, això és, l’aprenentatge amb comprensió dels conceptes científics, entès com una reformulació de les idees que els alumnes porten a l’acte d’aprenentatge, després de la seva confrontació amb noves experiències. Aquest model consisteix a mobilitzar els coneixements previs dels alumnes; connectar les seves idees amb nous coneixements adquirits a través de la investigació i el descobriment; proporcionar explicacions formals d’aquells conceptes que serien difícils de descobrir intuïtivament; i proveir d’oportunitats per demostrar els aprenentatges comprensius mitjançant la seva aplicació pràctica. Desenvolupat per l’equip del Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), el model 5E ha estat usat des dels anys 80 en múltiples escoles de primària i secundària dels Estats Units. Els estudis han demostrat una millora significativa en els aprenentatges conceptuals, en el desenvolupament de competències i un increment de l’interès per la ciència en els estudiants. El model 5E de Science Bits és una adaptació fidel del model original del BSCS, que es recolza en l’ús de recursos multimèdia -sense detriment de l’experimentació real- i tracta de ser coherent amb els requeriments dels currículums oficials pel que fa a l’amplitud dels seus continguts.

A continuació podeu veure alguns vídeos que aclareixen en què consisteix aquesta metodologia:

Tots podem aprendre!Aprenem ciènciaPer què aprenem ciència a l’escola?Així és com aprendràs ciència amb Science Bits?

 

Paral·lelament, incloses dins de les nostres programacions didàctiques, fem activitats pràctiques setmanals als alboratoris de biologia i geologia i de física i química. De fet, una hora setmanal de les programades a la nostra assignatura es fa amb la meitat dels alumnes i al laboratori.
També introduïm dins de les nostres programacions altres activitats i seqüències didàctiques com per exemple alguns dels projectes del Programa Projectant Ciències a l'ESO d'en Jordi Doménech Casal.
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat