Batxillerat << Tornar
El batxillerat és una etapa educativa formada per dos cursos, amb unes característiques específiques i unes finalitats pròpies en el conjunt de l’Educació Secundària Postobligatòria. Els alumnes han de rebre formació que els faciliti el coneixement de la seva realitat social i cultural i que els aporti les eines suficients per tenir la possibilitat de desenvolupar i aconseguir els seus reptes de vida.

L’orientació és un pilar fonamental d’aquest període educatiu, ja que les accions tutorials amb el suport de l’equip docent i els recursos del pla d’acció tutorial (PAT) fan un treball d’acompanyament de l’alumnat que vetlla pels seus interessos i els ofereix una sèrie d’activitats que desenvolupen des d’aspectes relacionats amb la trajectòria acadèmica. Per exemple, les hores de tutories dedicades a les tècniques d’estudi o a la resolució de dubtes de com es realitza un treball de recerca, etc., fins a altres aspectes lligats amb els seu futur més immediat. Per a aconseguir-ho programem visites a universitats o rebem antics alumnes que col·laboren de forma totalment desinteressada i comparteixen les seves experiències com a estudiants universitaris i els seus primers contactes al món laboral o la xerrada d’orientació d’admissió universitària  que cada curs imparteix el Dr. Prujà, cap de l’Oficina d’Accés a Universitat. A més a més, les opcions del currículum i l’ambient de cohesió i de treball en equip a les aules són recursos que ajuden a canalitzar les seves preferències i capacitats.

Però és important no oblidar que el batxillerat ha de tenir continuïtat respecte a l’etapa anterior educativa (ESO), per tal d’aprofundir i ampliar els coneixements adquirits i que contribueixin a formar persones analítiques, reflexives i crítiques que millorin la societat i, per aquest motiu, els departaments proposen sortides, viatges, etc. obrim portes perquè el món actual entri a les aules. És a dir, el batxillerat no s’ha de quedar només en una mera preparació per als exàmens de les PAU, sinó que ha de contribuir a una formació contínua que ha de perdurar al llarg de la vida.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat