Autoritzacions relacionades amb la covid 19 << Tornar
Declaració responsable -
L'alumnat ha de portar , degudament signada, la corresponent declaració responsable.
Menors de 18 anys.  L'ha de signar la família
Majors d'edat.  La pot signar l'alumne.

Gestió de la prova PCR
Per a totes les edats
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat