Autoritzacions << Tornar
En aquests enllaços trobareu els fulls d’autoritzacions que els vostres fills hauran de tornar signats segons el curs que fan. 
- Per participar en les activitats complementàries del curs escolar i dret d'imatges .
- Per entrar excepcionalment a les 9 del matí en cas de retard a primera hora.
- Per sortir del centre durant el temps d'esbarjo. 


IMPORTANT: els alumnes de 3r , 4t d’ESO i batxillerat no podran sortir  fora del centre durant l’hora del pati si no entreguen a secretaria el full abans de començar el curs.

Autoritzacions 1r i 2n d'ESO. Curs 2022-23 (per a alumnat nou, i pera les famílies que  ho tenen pendent).
Autoritzacions 3r i 4t d'ESO. Curs 2022-23 (per a alumnat nou, tots els de 3r  i per als que passaran a 4t i que  ho tenen pendent).
Autoritzacions batxillerat. Curs 2022-23. (Per a tot l'alumnat de 1r de batxillerat, i l'alumnat nou de 2n)

Autoritzacions Iddink.  Per a tot l'alumnat del centre. Cal fer el lliurament abans del dia 1 de juliol. 

Autoritzacions coordinació TICPer a tot l'alumnat del centre. Menors de 14 anys. Majors de 14 anys. 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat