Activitats de tutoria o matèries << Tornar
Al llarg del curs l'alumnat participarà en diverses activitats organitzades per l'equip de tutors o pel professorat de matèria.
Algunes d'aquestes activitats es faran fora i altres dins el centre. Totes aquestes activitats han d'estar aprovades pel Consell Escolar.

Activitats aprovades  pel Consell Escolar a l'inici del curs (
PENDENT D'ACTUALITZACIÓ).
Al llarg del curs poden haver modificacions o bé d'activitats o bé de dates,i s'informarà de les novetats per correu electrònic a les famílies o per l'aplicació tokapp.


 
 
ració s’ha fet  tenint en compte  les propostes que ens han fet arribar diferents membres de la comunitat educativa (tutors, professors, alumnat, famílies, agents de suport...).
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat