1r d'ESO << Tornar
Del 20 al 28 de juny de 2023 heu de fer la matrícula de la ESO (Només per a l'alumnat nou). 

Fomat: presencial o telemàtic ( enviar la documentació al correu matricula@idc.cat )

- Documentació necessària per fer la matrícula
- Full de matrícula
- Carta a les famílies. Convocatòria de reunió.
- Full de compromís
- Autoritzacions centre. 
- Autorització TIC: Menors de 14 anys. Majors de 14 anys
- Informacions d'iddink
- Pagaments

 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat