Vacunes 2020_21 << Tornar
Com a conseqüència de la pandèmia causada per la COVID-19, durant el curs 2020- 21 s'adiministraran les vacunes que resten pendents. Això afecta als alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO. 
Adjunto la carta informativa per a cada curs, i l'autorització que caldrà portar signada.
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
Autorització  vacuna de 2n d'ESO ( pdf editable, per descarregar-lo cal tenir l'adobe). Autorització no editable  Per alumnes de 2n i 3r d'ESO del curs 2020-21
Autorització 1r d'ESO  (vacuna 6è) ( pdf editable, per descarregar-lo cal tenir l'adobe). Autorització no editable. Per alumnes de 1r d'ESO curs 2020-21

 
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat