Presentació de sol·licituds << Tornar
La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2020) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com el DNI electrònic o el sistema alternatiu d'identificació IdCat Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'alumnes de Catalunya. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, enviar-lo al correu del centre (a8021302@xtec.cat) demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Per a aquelles famílies i/o alumnes que tinguin dificultats per presentar la sol·licitud, de manera excepcional, poden fer la preinscripció de manera presencial demanant cita prèvia trucant al telèfon del centre entre les 10:00 i les 13:00 del 27 de maig al 3 de juny o a través de l'aplicació de cites prèvies del Departament d'Educació al següent enllaç: CITES PRÈVIES

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Més informació.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat