Preinscripció << Tornar
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ  -  ESO
CURS 2019 – 2020
Difusió de l’oferta 27 de març
Presentació de sol·licituds (telemàtiques també) Del 29 de març al 9 d’abril
Presentació de documentació Fins el 10 d’abril
Llistes amb el barem provisional 26 d’abril
Reclamacions Del 29 d’abril al 3 maig
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 8 de maig
Sorteig 9 de maig
Llista ordenada definitiva 14 de maig
Publicació oferta definitiva 11 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny
Matriculació  ESO De 20 al 26 de juny
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels pares
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
  • Original i fotocòpia del llibre de família (la 1a pàgina, la pàgina dels pares i la de l’alumne)
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
  • Original i fotocòpia del carnet de discapacitat o document oficial, igual o superior al 33%
  • Justificant, en cas d’estar cobrant la paga de la renda mínima d’inserció (PIRMI)
 
HORARI D’OFICINA 10:00H A 13:00H

Estudiar a Catalunya: espai on trobareu tota la informació sobre el procés de preinscripció: web
Preinscripció: Com presentar la sol·licitud?


 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat