Estudis << Tornar
Actualment impartim:
  • ESO: 3 línes de 1r d'ESO, 3 línies de 2n d'ESO, 4 línies de 3r d'ESO i 4 línies de 4t d'ESO (5 grups).
  • Batxillerat en les modalitats cientificotecnològic, humanístic i social: 3 primers i 3 segons.
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat