ESO << Tornar
DISSENY CURRICULAR DEL CURS 2018-2019
 
1r d’ESO
 
  Hores setmanals
Matèries Hores A Hores B
Llengua catalana i literatura 3  
Llengua castellana i literatura 3  
Llengua estrangera 2 1
Matemàtiques 3  
Biologia i geologia 2 1
Física i química -  
Ciències socials, geografia  i història 3  
Educació física 2  
Música 2  
Educació visual i plàstica 2  
Tecnologies 1 1
Religió / Cultura i valors ètics 1  
Tutoria 1  
Matèries optatives 2  
(Treball de síntesi) (1)  
Total setmanal 27 3
 
Disminució de ràtio a tots els grups: consisteix en fer 4 grups en lloc de 3. Amb aquesta mesura aconseguim una ràtio mitjana de 22,5 alumnes.

Suport a l’aula a les instrumentals (matemàtiques, castellà i català): consisteix en introduir el treball coordinat de 2 professors/es a 2h de cadascuna de les matèries instrumentals amb la finalitat de facilitar el treball competencial i el tractament de la diversitat.
 
Desdoblaments especials: Es fan hores B  (es treballa amb la meitat del grup) a Ciències de la naturalesa (biologia i geologia), anglès i tecnologia.
 
Projectes interdisciplinars i Treball de síntesi: Aquest curs es faran dos projectes interdisciplinars amb l’objectiu de potenciar el treball cooperatiu, l’aprenentatge dialògic i el treball per competències.
 
Treball de síntesi: A final de curs es farà un projecte interdisciplinar, l’anomenat Treball de síntesi. Té per objectiu potenciar el treball cooperatiu, l’aprenentatge dialògic i el treball per competències.
 
Optatives: oferta amb 7 optatives amb una ràtio mitjana de 12-13 alumnes que pretén donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat.
 
 
1 ESO
TÍTOL DEPARTAMENT DURADA
Francès 2a llengua Llengües estrangeres Anual
Construïm robots amb LEGO (LEGO) Tecnologia Quadrimestral
Conjunt musical (I) Expressió Quadrimestral
Habilitats socials Orientació Quadrimestral
Multiesports Expressió Quadrimestral
Descobrim l'art Ciències socials Quadrimestral
Ara escric Català Quadrimestral
 
2n d’ESO
 
  Hores setmanals
Matèries Hores A Hores B
Llengua catalana i literatura 3  
Llengua castellana i literatura 3  
Llengua estrangera 3 1
Matemàtiques 4  
Biologia i geologia -  
Física i química 2 1
Ciències socials, geografia  i història 3  
Educació física 2  
Música 2  
Educació visual i plàstica -  
Tecnologies 1 1
Religió / Cultura i valors ètics 1  
Tutoria 1  
Matèries optatives 2  
(Treball de síntesi) (1)  
Total setmanal 27 3
 
Grups flexibles (ADI): consisteix en dos grups d’un màxim de 10 alumnes on se’ls fa una atenció individualitzada per reforçar les matèries instrumentals.
 
Desdoblaments especials: Es fan hores B (es treballa amb la meitat del grup) a Ciències de la naturalesa (física i química), anglès i tecnologia.
 
Projectes interdisciplinar: Aquest curs es farà un projecte interdisciplinar amb l’objectiu de potenciar el treball cooperatiu, l’aprenentatge dialògic i el treball per competències.
 
Treball de síntesi: A final de curs es farà un projecte interdisciplinar, l’anomenat Treball de síntesi. Té per objectiu potenciar el treball cooperatiu, l’aprenentatge dialògic i el treball per competències.
 
Optatives: oferta amb 8 optatives amb una ràtio mitjana de 15 alumnes que pretén donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat.
 
OPTATIVES
TÍTOL DEPARTAMENT DURADA
Francès 2a llengua Llengües estrangeres Anual
Visual i plàstica Expressió Quadrimestral
Iniciació a la programació Tecnologia Quadrimestral
Multiesports Expressió Quadrimestral
Teatre Català Anual
Travelling with English Anglès Quadrimestral
Filosofia Filosofia Quadrimestral
Taller lingüístic Castellà Quadrimestral
Resolució de problemes Matemàtiques Quadrimestral
"Sense títol" Català Quadrimestral
 
 1. 3r d’ESO
  Hores setmanals
Matèries Hores A Hores B
Llengua catalana i literatura 3  
Llengua castellana i literatura 3  
Llengua estrangera 2 1
Matemàtiques 4  
Biologia i geologia* 3* 1*
Física i química* 3* 1*
Ciències socials, geografia  i història 3  
Educació física 2  
Música -  
Educació visual i plàstica 2  
Tecnologies 1 1
Projectes i Tutoria 2  
Matèries optatives 2  
(Treball de síntesi) (1)  
Total setmanal 27 3
 
*Es fa una al 1r quadrimestre i l’altra al 2n.
 
Grups flexibles (ADI): consisteix en dos grups de 8 i 9 alumnes on se’ls fa una atenció individualitzada per reforçar les matèries instrumentals.
 
Desdoblaments especials: Es fan hores B a Ciències de la naturalesa i anglès.
 
Projectes interdisciplinars: Fusionem les hores de tutoria i cultura i valors en 2h on es desenvoluparà el Projecte delegats 3D entre d’altres.
 
Treball de síntesi: A final de curs es farà un projecte interdisciplinar, l’anomenat Treball de síntesi. Té per objectiu potenciar el treball cooperatiu, l’aprenentatge dialògic i el treball per competències.
 
Optatives: àmplia oferta amb 6 optatives amb una ràtio mitjana de 20 alumnes que pretén donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat.
 
3 ESO
TÍTOL DEPARTAMENT DURADA
Francès 2a Llengua Llengües estrangeres Anual
Robòtica amb Arduino Tecnologia Quadrimestral
Emprenedoria Economia Quadrimestral
Conjunt musical 3 Expressió Quadrimestral
Mediació Orientació Quadrimestral
Hort Català Anual
Astronomia Ciències socials Quadrimestral
Anem al cinema Català Quadrimestral
Filosofia Filosofia Quadrimestral
 
4t d’ESO
 
  Hores setmanals
Matèries Hores A Hores B
Llengua catalana i literatura 3  
Llengua castellana i literatura 3  
Llengua estrangera 2 1
Matemàtiques 4  
Ciències socials, geografia  i història 3  
Educació física 2  
Projectes i Tutoria 2  
Matèries optatives 10  
(Treball de síntesi) (1)  
Total setmanal 27 3
 
Disminució de ràtio: consisteix en fer 5 grups en lloc de 4. Dos d’ells (4t A i B) són orientats a cicles i tenen una ràtio d’aproximadament 15 alumnes cadascun. Els altres tres (C, D i E) estan més orientats al Batxillerat i redueixen la ràtio a entre 26-28 alumnes.

Grups de 4t A i 4t B: grups amb una adaptació grupal amb l’objectiu de preparar l’alumnat per accedir a cicles formatius. Als alumnes que reuneixen els requisits per fer les proves d’accés a cicles de grau mig se’ls proporciona material per preparar-les. Aquests grups inclouen els alumnes del Projecte Eukairia. Aquest es tracta d’un projecte singular en el què els alumnes fan 2 dies (12 hores) d’estada en una Empresa i 3 dies de classes a l’Institut. Per a la realització d’aquest Projecte hi ha d’haver un acord amb les famílies i es signa un conveni entre la família, l’Institut i l’Empresa i l’IMPEM. Els alumnes d’Eukairia fan català, castellà, matemàtiques, anglès, cultura i valors, educació física i tutoria amb la resta dels seus companys i dos dies (dimarts i dijous) fan l’estada a l’empresa.

Projectes interdisciplinars: Fusionem les hores de tutoria i ciutadania en 2h on es desenvoluparan projectes vinculats a la tutoria i la ciutadania i valors ètics.

Optatives: Els alumnes fan 10 hores d’optatives podent triar dues optatives de tres hores i dues, de dues.

 Optatives de 3 horesOptatives de 2 hores
 • Llat
 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Economia
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Filosofia
 • Francès (2a llengua)
 • Informàtica
 • Visual i plàstica
 • Música
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat