Declaració responsable - covid 19 << Tornar
L'alumnat ha de portar , degudament signada, la corresponent declaració responsable.
Menors de 18 anys.  L'ha de signar la família
Majors d'edat.  La pot signar l'alumne.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat