Coordinacions << Tornar
Responsables de les tasques de coordinació:
 
COORDINACIONS DE NIVELL Contacte
  1r ESO Goretti Coronas gcoronaspa@idc.cat
  2n ESO Iolanda Palau ipal028@idc.cat
  3r ESO Bernat Fernández bfer122@idc.cat
  4t ESO Berta Domingo bdom677@idc.cat
  Batxillerat Teresa Cantillo tcan001@idc.cat
 
COORDINACIONS TÈCNIQUES Contacte
  Coordinador IOC Jordi Arnau jarn601@idc.cat
  Coordinador d’Activitats i Serveis (CAS) Arnald Pannon arnaldo@idc.cat
  Coordinadora d’Informàtica Carme de Haro carme@idc.cat
  Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals Sergio Suitino ssui643@idc.cat
  Coordinadora LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social) Núria Montés nmon630@idc.cat
  Coordinador del Projecte Singular Eukairia Bernat Fernàndez bfer122@idc.cat
  Coordinadora del Projecte de Mediació Lola Izquierdo lizq004@idc.cat
 
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat