Continguts mínims << Tornar
Els continguts mínims per superar les competències de cada àrea els trobaràs en el següent document.
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat