Consideracions a tenir en compte << Tornar
Còmput i avaluació de les matèries pendents
  • Per als alumnes que van suspendre a 3r una matèria que no van continuar a 4t – per exemple, Música -, s’haurà de dissenyar una prova de recuperació de la matèria de 3r.
  • Als efectes d’aquestes proves, no tenen validesa les qualificacions positives que l’alumne/a hagi pogut obtenir, amb posterioritat a la finalització de 4t d’ESO, per ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures.
  • Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.
  • Els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2019 podran concórrer de nou a les proves de compleció en la convocatòria de 2021.
  • Els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2018 esgoten amb la convocatòria de 2020 les seves possibilitats d’obtenir el títol de GESO mitjançant les proves de compleció. En tot cas, cal tenir en compte que a partir dels 18 anys tothom té la possibilitat d’obtenir el títol a través d’altres vies (ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures) on sí es tenen en compte les matèries superades en cursar l’ESO i en realitzar les proves de compleció.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat