Calendari de preinscripció i matrícula << Tornar
Fases de la preinscripció​ i la matrícula Dates
Presentació de sol·licituds (electròniques o de suport informàtic) Del 27 de maig al 3 de juny
Presentació de documentació Fins el 4 de juny
Gestió i validació de sol·licituds (per sortir a les llistes amb el barem provisional i recuperar notes)  
Del 4 a l’11 de juny
Publicació de les llistes amb el barem provisional 15 de juny
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 16 al 18 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds) 19 de juny fins a les 15 h
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 22 de juny
Sorteig 23 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 26 de juny
Publicació oferta final 7 de juliol
Publicació de les llistes d'assignació i llista d’espera 7 de juliol
Període de matrícula ordinària (batxillerat) Del 8 al 14 de juliol
Període de matrícula extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre)  
Del 7 al 10 de setembre
Finalització de la matrícula (batxillerat) Del 14 al 18 de setembre
Gestió de la llista d’espera Del 14 al 18 de setembre

Més informació.
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat