Batxillerat << Tornar
DISSENY CURRICULAR CURS 2018-2019
 
Matèries comunes
Primer Segon
Llengua catalana i literatura I Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura I Llengua castellana i literatura II
Llengua anglesa I Llengua anglesa II
Educació física Història de la filosofia
Filosofia Història
Ciències del món contemporani (cultura científica)  
 
 Matèries de Modalitat: Els alumnes trien una de les opcions de cada casella. Totes les matèries són de 4 hores a excepció de les que s'indica el contrari.
 
Matèries de la Modalitat de Ciències i Tecnologia
Primer Segon
Matemàtiques I Matemàtiques II
Biologia I
Tecnologia Industrial I
Programes de disseny I (2h) + Informàtica I (2h)
Biologia II
Tecnologia Industrial II
Electrotècnia
Programes de disseny II (2h) + Informàtica II (2h)
Física I 
Ciències de la Terra (geologia) I
Física II 
Ciències de la Terra (geologia) II
Química I
Dibuix Tècnic I
Química II
Dibuix Tècnic II 
 
 
Matèries de la Modalitat de Ciències i Tecnologia
Primer Segon
Matemàtiques socials I
Llatí I
Matemàtiques socials II
Llatí II
Economia
Literatura Universal
Història de l’Art 
Literatura catalana
Economia de l’empresa I
Grec I
Economia de l’empresa II
Grec II
Història del Món Contemporani
Cultura audiovisual I (2h)  + Psicologia (2h)
Sociologia (2h) + Psicologia (2h)
Geografia
Literatura castellana
Cultura audiovisual II
 
 
 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat