Ŕmbits i departaments << Tornar
Caps de departament i àmbits:
 
CAPS DE DEPARTAMENT I D’ÀMBIT Contacte
 Àmbit de lingüístic  Inés Valls ivallscr@idc.cat
 Dep. de Llengües Estrangeres  Teresa Solà teresa.sola@idc.cat
 Dep. de Castellà Carme de Haro carme@idc.cat
 Dep. de Biologia i Geologia  Jordi Surroca jsurrocabl@idc.cat
 Dep. de Física i química  Anna Grancelli agra008@idc.cat
 Dep. de Matemàtiques  Roser Garcia rgarc253@idc.cat
 Àmbit de cultura i valors  Joan Ortíz jort635@idc.cat
 Dep. de Ciències Socials Oriol Font joseporiol@idc.cat
 Dep. de Orientació Educativa  Bernat Fernàndez bfer122@idc.cat
 Dep. d’Expressió  Albert Navarrete albert.navarrete@idc.cat


 
 
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat