2n de batxillerat << Tornar
Horari de les sessions online que es faran durant el confinament:
2A
2B
2C
Tancament de la 3a avaluació
 
 
Institut Damiŕ Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat