Divendres, 10 de maig 2019
Pre-inscripcions al Batxillerat<< Tornar
NOVETAT!

El dia 14 de maig s’inicia el període de pre-inscripció per Batxillerat. Aquest any, aquestes sol·licituds s’han de fer via telemàtica (sol·licitud electrònica o en suport informàtic).
Aquí teniu algunes informacions que us serviran per fer aquestes pre-inscipcions.

Sol·licitud electrònica
Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, usuari GICAR, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016, demanar al centre de procedència si no es coneix).
Trobareu informació sobre el procediment d’alta al servei idCAT a la web:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
La web per fer la preinscripció és
 http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=1
Trobareu  informació dels criteris a la web:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/
Durant el període de presentació de sol·licituds l’alumne/a podrà modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats si és necessari.
Si es fa la inscripció en aquesta modalitat, no cal presentar cap resguard ni documentació de l’alumne

Sol·licitud en suport informàtic

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=1 

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el resguard (en paper) al centre demanat en primera opció dins el termini previst per a la presentació de la documentació. En aquest resguard consta la documentació que cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si no s'han pogut validar electrònicament.
Un cop enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació. Un cop modificades les dades i enviades, caldrà imprimir el resguard i presentar-lo al centre demanat en primera opció.


 
 
 
Institut Damià Campeny
Plaça dels Bous, 5. 08301 Mataró.
Tel. 937 554 730
a8021302@xtec.cat